English
www.nbp.pl
       

DOCert

System DOCert

Ogólne informacje o systemie DOCert

Narodowy Bank Polski od marca 1996 roku stosuje technologię klucza publicznego do zapewnienia integralności, poufności i niezaprzeczalności w systemach informatycznych obsługujących klientów NBP. W tym celu Narodowy Bank Polski wykorzystuje system DOCert, służący do wystawiania, unieważniania i dystrybucji certyfikatów.

System DOCert jest zgodny z:

  • przepisami ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,
  • wymogami standardu ITU-T X.509 (2000) v3 /ISO/IEC 9594-8:2001,
  • polityką certyfikacji, która została określona w dokumencie
   Świadczenie usług certyfikacyjnych w systemie DOCert (pdf, 874 KB)

Certyfikaty wystawiane przez system DOCert nie są certyfikatami kwalifikowanymi w rozumieniu w/w ustawy.

System DOCert składa się z Centrum Certyfikacji Kluczy (CCK) funkcjonującego w Centrali NBP oraz sieci 17 Punktów Rejestracji Użytkowników (PRU), funkcjonujących w Centrali NBP oraz oddziałach okręgowych NBP, zlokalizowanych we wszystkich miastach wojewódzkich.

PRU funkcjonujący w Centrali NBP świadczy usługi certyfikacyjne dla klientów, z którymi zawarły umowę departamenty NBP lub Zakład Usług Gospodarczych (ZUG).

PRU funkcjonujące w oddziałach okręgowych NBP świadczą usługi certyfikacyjne dla klientów, z którymi zawarły umowę oddziały okręgowe NBP.

W lutym 2012 w systemie DOCert było zarejestrowanych 35048 użytkowników posiadających ważne certyfikaty. Od początku istnienia systemu wydano 714095 certyfikatów

NCCert | Mapa serwisu | Instrukcje | Kontakt