English
www.nbp.pl
       

DOCert

System DOCert

Ogólne informacje o systemie DOCert

Narodowy Bank Polski od marca 1996 roku stosuje technologię klucza publicznego do zapewnienia usługi integralności, poufności i niezaprzeczalności w systemach informatycznych obsługujących Klientów NBP. Do realizacji tego celu w NBP wykorzystywany jest system DOCert, służący do wystawiania, unieważniania i dystrybucji certyfikatów.

W skład systemu DOCert wchodzą:

 1. Cztery Centra Certyfikacji Kluczy:
  • CCK NBP oraz NBP CCK 2 - wydające certyfikaty użytkowe,
  • CCK TEST oraz NBP CCK TEST 2 - wydające certyfikaty testowe,
 2. Siedemnaście Punktów Rejestracji Użytkowników zlokalizowanych w Centrali NBP oraz w oddziałach okręgowych NBP;
 3. System Zdalnej Obsługi Certyfikatów dostępny na stronie www.DOCert.nbp.pl i umożliwiający generowanie kluczy kryptograficznych na stacji roboczej Klienta, bez konieczności składania wizyty w siedzibie NBP.

System DOCert jest zgodny z:

 1. przepisami ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o podpisie elektronicznym”,
 2. przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”,
 3. przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),
 4. wymogami standardu ITU-T X.509 (2000) v3 /ISO/IEC 9594-8:2001.

Certyfikaty wystawiane przez system DOCert nie są certyfikatami kwalifikowanymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Zasady świadczenia usług certyfikacyjnych określone są w dokumencie:

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi certyfikatów systemu DOCert konieczne jest zainstalowanie odpowiednich certyfikatów Centrów Certyfikacji Kluczy:

Centrum Certyfikacji Kluczy NBP (CCK NBP – 2010)
Centrum Certyfikacji Kluczy NBP (NBP CCK 2 – 2015)
Testowe Centrum Certyfikacji Kluczy NBP (CCK NBP Test – 2009)
Testowe Centrum Certyfikacji Kluczy NBP (NBP CCK Test 2 – 2014)

W marcu 2015 r. w systemie DOCert było zarejestrowanych ponad 36.000 użytkowników posiadających ważne certyfikaty użytkowe. Od początku istnienia systemu wydano ponad 930.000 certyfikatów użytkowych i ponad 203.000. certyfikatów testowych.

NCCert | Mapa serwisu | Instrukcje | Kontakt
 
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję